----------------
2009----------‘Douaneposten moeten nieuw leven krijgen’, interview with Joris Scheers (team Flemish
----------------Government Architect ) regarding design research on Border Posts, deredactie.be, 28 July
----------------'Vlaams Bouwmeester vraagt aandacht voor herbestemming grensovergangen’,
----------------De Standaard (and others), 29 July
----------------‘Landelijke woning met schuur in Moerzeke’, woning LS in bis-beursgids, attachment in De
----------------Standaard (and others), 2 October, p 11
----------------‘The dwelling and the asylum’, in The Collection, editor Liesbeth Melis, Foundation Art and
----------------Public Space SKOR, publication December 2009
----------------Design Research ‘Lelystad: Modelstad?’ in ‘Lelystad lonkt naar de Randstad’, magazine 
----------------Blauwe Kamer - Landschapsarchitectuur en stedenbouw, December 2009
----------------‘UR architects ontwerpt extraverte sporthal voor het Kiel’, article in magazine A+ 222 and in
----------------the websites VlaamseArchitectuur.be, deArchitect.nl and ArchDaily.com
2010----------‘UR architects ontwerpt extraverte sporthal voor het Kiel’, article on
----------------www.vlaamsearchitectuur.be, www.dearchitect.nl and www.archdaily.com
----------------‘UR Architects ontwerpt bezoekerscentrum van Natuurreservaat in Beerse’ on
----------------www.architectura.be, 17 November
2011----------Tijs van den Boomen, ‘De nieuwe segregatie’ in Psy, magazine on mental health and addiction,
----------------year 15 nr 2 - February, p 23-31
----------------Gideon Boie, ‘De uitdaging van zorgarchitectuur’ on www.archined.nl, 28 February
----------------Gideon Boie, ‘Zorgarchitectuur is een opdracht. De verantwoordelijkheid van de ggz in het
----------------ontwerp- en bouwproces’ in psyche, year 23, nr 1 – March, p4-7
2012----------Gideon Boie, ‘ Wonen in een gesticht’ in psyche, year 24, nr 4 – December, p20-21
2013----------''Project in de kijker, Buurtsporthal Kiel' in newsletter of the City Architect of Antwerp, year 3,
----------------nr 24 – 31 October

   Team

Publications

Exhibitions


Lectures and workshops

Architecture

Design Research

Scenography


UR architects
Nikolaas Vande Keere | Regis Verplaetse

Lamorinièrestraat 32, 2018 Antwerp BE
t/f +32 (0)3 239 43 80 BE
info@urarchitects.com